Welkom bij de Werkplaats Onderwijskansen Arnhem-NijmegenIn de periode 2019-2023 houden we ons met 13 basisscholen uit regio Arnhem en Nijmegen vanuit de werkplaats bewust bezig met het bieden van gelijke kansen voor de leerlingen. De doelen waaraan we werken binnen de Werkplaats Onderwijskansen Arnhem-Nijmegen (WOAN) zijn:

  1. vergroten van kansengelijkheid in het primair onderwijs;
  2. versterking van de onderzoekende houding en professionaliteit van schoolteams;
  3. onderzoeken hoe interventies succesvol aangepast/(door)ontwikkeld kunnen worden in het licht van de onderzoeksvragen van de scholen in combinatie met de schoolontwikkeling op het gebied van onderwijsachterstanden.

De kracht van WOAN uitgeschreven

Van de 11 voorloperscholen hebben we in dit boekje beschreven aan welke onderzoeks- of ontwikkelvraag zij hebben gewerkt,  hoe zij dat hebben gedaan en waar ze nu staan in de interventies. Een inspirerende bundeling van krachten om kansengelijkheid in het primair onderwijs te bevorderen.