De Werkplaats

Elf basisscholen in de regio Arnhem – Nijmegen gaan met een praktijkgerichte onderzoeksaanpak – 3 jaar lang – nog beter worden in het creëren van gelijke onderwijskansen. Een groot compliment voor de basisscholen die deel uitmaken van de Delta Scholengroep en DeBasisFluvius in Arnhem en Conexus in Nijmegen.

Praktijkgericht onderzoek in werkplaats


Het praktijkgerichte onderzoek wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van het NRO (Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek). In een werkplaats gaan de
11 basisscholen aan de slag samen met de Radboud Universiteit, de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN),
het Expertisecentrum Nederlands en Stichting PAS.
De basisscholen worden bij de uitvoering begeleid
door onderzoekers, lerarenopleiders en andere specialisten van deze instellingen.
De aanpak brengt kennis uit onderzoek en praktijk bij elkaar en gaat leerkrachten ondersteunen bij
drie thema’s:

  • inschatten van het potentieel van kinderen
  • inzetten van effectieve instructie
  • samenwerken met ouders

Een samenvatting van de aanvraag is op deze pagina te vinden. Lees hier ook het bericht over de toekenning van de subsidie door het NRO en de andere werkplaatsen die met onderwijsachterstandenbestrijding aan de slag gaan.
Voor meer informatie over Werkplaats-OAN kunt u contact zoeken met:

Karim Amghar onderzoekt hoe het gesteld is met de kansen van leerlingen met veel potentie maar weinig middelen. Hij spreekt daarvoor met diverse beleidsmakers, ervaringsdeskundigen, onderwijzers, docenten, ouders en de leerlingen zelf.
NPO over kansongelijkheid in het onderwijs