Welkom bij de Werkplaats Onderwijskansen Arnhem-NijmegenIn de periode 2019-2023 houden we ons met 13 basisscholen uit regio Arnhem en Nijmegen vanuit de werkplaats bewust bezig met het bieden van gelijke kansen voor de leerlingen. De doelen waaraan we werken binnen de Werkplaats Onderwijskansen Arnhem-Nijmegen (WOAN) zijn:

  1. vergroten van kansengelijkheid in het primair onderwijs;
  2. versterking van de onderzoekende houding en professionaliteit van schoolteams;
  3. onderzoeken hoe interventies succesvol aangepast/(door)ontwikkeld kunnen worden in het licht van de onderzoeksvragen van de scholen in combinatie met de schoolontwikkeling op het gebied van onderwijsachterstanden.