Aanpak

Elf basisscholen in de regio Arnhem – Nijmegen gaan met een praktijkgerichte onderzoeksaanpak – 3 jaar lang – nog beter worden in het creëren van gelijke onderwijskansen. Een groot compliment voor de basisscholen die deel uitmaken van de Delta Scholengroep en Floresonderwijs in Arnhem en Conexus in Nijmegen.

Praktijkgericht onderzoek in werkplaats


Het praktijkgerichte onderzoek wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van het NRO (Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek). In een werkplaats gaan de
11 basisscholen aan de slag samen met de Radboud Universiteit, de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN),
het Expertisecentrum Nederlands en Stichting PAS.
De basisscholen worden bij de uitvoering begeleid
door onderzoekers, lerarenopleiders en andere specialisten van deze instellingen.


De aanpak brengt kennis uit onderzoek en praktijk bij elkaar en gaat leerkrachten ondersteunen bij
drie thema’s:

  • inschatten van het potentieel van kinderen
  • inzetten van effectieve instructie
  • samenwerken met ouders 

Een samenvatting van de aanvraag is op deze pagina te vinden. Lees hier ook het bericht over de toekenning van de subsidie door het NRO en de andere werkplaatsen die met onderwijsachterstandenbestrijding aan de slag gaan.
Voor meer informatie over Werkplaats-OAN kunt u contact zoeken met:

Annelies Wiggers (directeur Stichting PAS, tevens projectleider consortium)

Judith Stoep (wetenschappelijk coördinator namens Expertisecentrum Nederlands)

Annette Mullink (procescoördinator namens Stichting PAS)

 

Thema

School

Onderzoeks-

ondersteuner

Bestuur

hoge verwachtingen

 

De Dukendonck

Marijke van Vijfeijken

Conexus

Pastoor van Ars

Delta

De Expeditie

Margriet van Hek

Flores

ouderbetrokkenheid

Ommelander

Margriet van Hek

Delta

effectieve instructie

 

Johannes

Noortje Janssen
Marianne van den Hurk

 

Delta

De Werf

Flores

Kunstrijk

Delta

Aquamarijn

Conexus

Aldenhove

Judith Stoep
(Joyce Gubbels v.a. aug)

 

Conexus

Mozaïek

Flores

Klimboom

Flores