Het projectteam van de woan wordt gevormd door:

Annelies Wiggers

Projectleider consortium; tevens directeur Stichting PAS

Annette Mullink

Procescoördinator namens Stichting PAS

Judith Stoep

Wetenschappelijk coördinator Expertisecentrum Nederlands

Het kernteam wordt gevormd door:      

Projectteam +

HAN Kenniscentrum KvL:             Gerda Geerdink

HAN Pabo:                                         Femmy Augustus

RU PWO/BSI:                                 Mienke Droop

RU Sociologie/RSCR:                     Maarten Wolbers

Conexus:                                           Annemiek Elsing

Flores onderwijs:                            Rebekka Bersee

Delta:                                                  Sandra Faas

Stichting PAS:                                  Channa Woudenberg

Aan de Werkplaats-OAN nemen de volgende organisaties deel