Het projectteam van de WOAN wordt gevormd door:

José Muijres

Procescoördinator
(Stichting PAS)

Judith Stoep

Wetenschappelijk coördinator  
(Expertisecentrum Nederlands)

Het kernteam wordt gevormd door:      

Het projectteam +

 • Marijke van Vijfeijken (HAN Kenniscentrum KvL)
 • Esther Keun (HAN Pabo) 
 • Mienke Droop (RU PWO/BSI)
 • Maarten Wolbers (RU Sociologie/RSCR)
 • Annemiek Elsing (Conexus)
 • Rebekka Bersee (Flores Onderwijs)
 • Sandra Faas (Delta Scholengroep)
Onderzoeksondersteuners
 • Marijke van Vijfeijken (HAN Kenniscentrum KvL)
 • Judith Stoep (Expertisecentrum Nederlands/RU)
 • Nicole Swart (Expertisecentrum Nederlands)
 • Joyce Gubbels (Expertisecentrum Nederlands)
 • Marianne van de Hurk (RU PWO)
 • Kyle van den Langenberg (HAN Kenniscentrum KvL)
 • José Muijres (Stichting PAS)

Aan de Werkplaats-OAN nemen de volgende organisaties deel: