Het projectteam van de WOAN wordt gevormd door:

Annelies Wiggers

Projectleider consortium (directeur Stichting PAS)

José Muijres

Procescoördinator
(Stichting PAS)

Judith Stoep

Wetenschappelijk coördinator  
(Expertisecentrum Nederlands)

Het kernteam wordt gevormd door:      

Projectteam +

HAN Kenniscentrum KvL:             Marijke van Vijfeijken

HAN Pabo:                                         Esther Keun

RU PWO/BSI:                                 Mienke Droop

RU Sociologie/RSCR:                     Maarten Wolbers

Conexus:                                           Annemiek Elsing

Flores onderwijs:                            Rebekka Bersee

Delta:                                                  Sandra Faas

Aan de Werkplaats-OAN nemen de volgende organisaties deel: