Missie

De missie van Werkplaats Onderwijskansen Arnhem-Nijmegen is dat ieder kind een toekomst verdient waarin zijn potentie optimaal benut wordt richting een rijke ontwikkel carrière. 

Voor sommige kinderen is dat niet vanzelfsprekend. Juist voor die kinderen dient het perspectief te worden vergroot.