30 november 2022

De webinar van Onderwijskansen van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek over taalstimulering, door Monique Goosens van de Paulusschool en Judith Stoep (Expertisecentrum Nederlands/Radboud Universiteit) die beiden verbonden zijn aan de W-OAN is hier terug te zien: https://lnkd.in/e-7ZsrhH


21 oktober 2022

De Radboud Docentenacademie organiseerde op 21 november de themadag (On)gelijke kansen in het onderwijs. Dagvoorzitter Ester Gould (bekend van de televisieserie Klassen), rector magnificus Han van Krieken, columnist en leerkracht Merel van Vroonhoven en verschillende onderwijsprofessionals gaven vorm aan een interessant en interactief programma. Op hun website is een terugblik op het programma te vinden; daarnaast zijn de dia's van diverse lezingen te downloaden.


30 augustus 2022

Tijdens de internationale conferentie van ERNAPE over ouderbetrokkenheid in het onderwijs deelden we ervaringen kennis over de W-OAN en de activiteiten die er op De Ommelander gedaan worden om ouders te ondersteunen bij het voorlezen thuis.


1 april 2022

Op de website Onderwijskennis.nl zijn verschillende themapagina's gepubliceerd over het taal- en leesonderwijs. Judith Stoep schreef samen met collega's Evelien Krikhaar, Marian Bruggink, Annelies van der Lee en Nicole Swart van het Expertisecentrum Nederlands over:

Fonemisch bewustzijn

Mondelinge taalvaardigheid

Schrijfonderwijs

Begrijpend lezen


1 maart 2022

De plek waar je wieg staat bepaalt te vaak je sociaaleconomische status. Niet voor even, maar een leven lang. De oplossing? Eerlijk onderwijs! Maar: wat is eerlijk? Promovenda Marijke van Vijfeijken schreef er met andere experts een boek over. Op deze pagina lees je er meer over: https://www.han.nl/artikelen/2022/01/eerlijk-onderwijs-wat-is-dat/


18 maart 2021


24 november 2020


1 juli 2020

Uit de nieuwsbrief van de NRO:
Een onderbouwde en effectieveaanpak van onderwijskansen is harder nodig dan ooit. Zoveel werd wel duidelijk tijdens de lockdown wegens corona. In de Werkplaats Onderwijskansen Arnhem Nijmegen (WOAN) werd op afstand zo goed mogelijk doorgewerkt aan de verheldering van de onderzoeksvragen. En met succes.

"Er ligt een goede basis om mee door te gaan."


Procescoördinator Annette Mullink vertelt over de vorderingen in deze werkplaats.


4 maart 2020

Karim Amghar onderzoekt hoe het gesteld is met de kansen van leerlingen met veel potentie maar weinig middelen. Hij spreekt daarvoor met diverse beleidsmakers, ervaringsdeskundigen, onderwijzers, docenten, ouders en de leerlingen zelf.
NPO over kansongelijkheid in het onderwijs


1 februari 2020


9 oktober 2019