Terugblik symposium WOAN & Nijmegen Leest


Op 29 maart 2023 vond het symposium van de WOAN plaats. We wilden graag alle betrokkenen en andere geïnteresseerden laten zien wat we de afgelopen jaren bereikt hebben in de Werkplaats Onderwijskansen Arnhem Nijmegen, maar er werd ook vooruitgekeken naar de toekomst. Ruim 70 personen, afkomstig van de deelnemende WOAN-scholen, andere OAB-scholen, de gemeente, de deelnemende schoolbesturen en diverse onderzoekers en onderzoeksondersteuners van de Radboud Universiteit, de HAN en Expertisecentrum Nederlands, waren aanwezig. Het was een leerzame en gevarieerde middag waarin we terugkeken op 3½ jaar WOAN. We hebben o.a. kennisgemaakt met de aanpak van Het Mozaïek (Arnhem) over de integratie van taal en zaakvakken en weer een verfrissende kijk gekregen op het monitoren van kansengelijkheid dankzij een inspirerende lezing van Eddie Denessen. Tussendoor was er tijdens de kennismarkt tijd om met de WOAN-scholen in gesprek te gaan over hun aanpak.

De presentaties:

opening symposium.pdf
Eddie Denessen.pdf
Expertisecentrum Nederlands.pdf
OBS het Mozaiek.pdf


Voor een impressie van de conferentie zie de foto's hieronder:

prev next

Symposium WOAN & Nijmegen Leest

Wij nodigen u van harte uit voor het symposium van de Werkplaats Onderwijskansen Arnhem Nijmegen & Nijmegen Leest op woensdag 29 maart. Op deze middag gaan we met elkaar in gesprek over kansengelijkheid in het onderwijs. Dat doen we aan de hand van verschillende concrete opbrengsten vanuit scholen uit de Delta Scholengroep, Flores Onderwijs en Conexus die onderdeel uitmaken van de WOAN. Daarnaast besteden we in twee plenaire lezingen aandacht aan de integratie van het taal- en leesonderwijs met zaakvakken en de relatie tussen onderzoek en schoolontwikkeling.

Programma
13:30 uur Opening en terugblik op 3½ jaar WOAN
14:00 uur Zaakvakken en Taal: Vanzelfsprekend samen; Marian Bruggink & Het Mozaïek
15:00 uur Kennismarkt: delen van opbrengsten vanuit de WOAN-scholen
16:15 uur Onderzoek en schoolontwikkeling; prof. dr. Eddie Denessen
17:00 uur Gelegenheid tot napraten met een drankje

Sprekers
Marian Bruggink
Er zijn steeds meer scholen die het taal- en leesonderwijs integreren met onderwijs in de zaakvakken. Marian Bruggink (Expertisecentrum Nederlands) licht toe hoe een geïntegreerde aanpak kan bijdragen aan het vergroten van de kennisbasis van leerlingen en verbetering van de taal- en leesprestaties. Aan de hand van voorbeelden van Het Mozaïek (Florẽs Onderwijs) laten we zien hoe deze integratie er in de praktijk uit kan zien.
Eddie Denessen
In zijn bijdrage zal Eddie Denessen (Radboud Universiteit/Universiteit van Leiden) ingaan op de relatie tussen onderzoek en schoolontwikkeling. Specifiek zal hij aandacht besteden aan wat onderzoek naar gelijke kansen kan betekenen voor schoolbeleid. Wat kunnen resultaten van onderzoek betekenen voor de onderbouwing van keuzes die scholen maken voor maatregelen ter bevordering van gelijke kansen in hun school?

Wanneer, hoe laat en waar?
Datum: woensdag 29 maart
Locatie: Radboud Universiteit, Elinor Ostromgebouw, Heyendaalseweg 141, Nijmegen
Doelgroep: leraren, schoolleiders, IB-ers, bestuurders, beleidsmedewerkers onderwijs

Aanmelding
Er zijn geen kosten aan het symposium verbonden, maar aanmelding is wel vereist.
Aanmelden doet u via deze link, vóór 1 maart


30 november 2022

Het webinar van Onderwijskansen van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek over taalstimulering, door Monique Goosens van de Paulusschool en Judith Stoep (Expertisecentrum Nederlands/Radboud Universiteit) die beiden verbonden zijn aan de W-OAN is hier terug te zien: https://lnkd.in/e-7ZsrhH


21 oktober 2022

De Radboud Docentenacademie organiseerde op 21 november de themadag (On)gelijke kansen in het onderwijs. Dagvoorzitter Ester Gould (bekend van de televisieserie Klassen), rector magnificus Han van Krieken, columnist en leerkracht Merel van Vroonhoven en verschillende onderwijsprofessionals gaven vorm aan een interessant en interactief programma. Op hun website is een terugblik op het programma te vinden; daarnaast zijn de dia's van diverse lezingen te downloaden.


30 augustus 2022

Tijdens de internationale conferentie van ERNAPE over ouderbetrokkenheid in het onderwijs deelden we ervaringen kennis over de W-OAN en de activiteiten die er op De Ommelander gedaan worden om ouders te ondersteunen bij het voorlezen thuis.


1 april 2022

Op de website Onderwijskennis.nl zijn verschillende themapagina's gepubliceerd over het taal- en leesonderwijs. Judith Stoep schreef samen met collega's Evelien Krikhaar, Marian Bruggink, Annelies van der Lee en Nicole Swart van het Expertisecentrum Nederlands over:

Fonemisch bewustzijn

Mondelinge taalvaardigheid

Schrijfonderwijs

Begrijpend lezen


1 maart 2022

De plek waar je wieg staat bepaalt te vaak je sociaaleconomische status. Niet voor even, maar een leven lang. De oplossing? Eerlijk onderwijs! Maar: wat is eerlijk? Promovenda Marijke van Vijfeijken schreef er met andere experts een boek over. Op deze pagina lees je er meer over: https://www.han.nl/artikelen/2022/01/eerlijk-onderwijs-wat-is-dat/


18 maart 2021


24 november 2020


1 juli 2020

Uit de nieuwsbrief van de NRO:
Een onderbouwde en effectieveaanpak van onderwijskansen is harder nodig dan ooit. Zoveel werd wel duidelijk tijdens de lockdown wegens corona. In de Werkplaats Onderwijskansen Arnhem Nijmegen (WOAN) werd op afstand zo goed mogelijk doorgewerkt aan de verheldering van de onderzoeksvragen. En met succes.

"Er ligt een goede basis om mee door te gaan."


Procescoördinator Annette Mullink vertelt over de vorderingen in deze werkplaats.


4 maart 2020

Karim Amghar onderzoekt hoe het gesteld is met de kansen van leerlingen met veel potentie maar weinig middelen. Hij spreekt daarvoor met diverse beleidsmakers, ervaringsdeskundigen, onderwijzers, docenten, ouders en de leerlingen zelf.
NPO over kansongelijkheid in het onderwijs


1 februari 2020


9 oktober 2019