Op 29 januari 2020 is de Werkplaats Onderwijskansen Arnhem-Nijmegen officieel van start gegaan. Bij de startbijeenkomst in het iXperium in Arnhem waren alle 11 deelnemende scholen uit Arnhem en Nijmegen aanwezig en werd de aftrap gedaan door Anje Margreet Woltjer, bestuurder van Deltascholengroep. Rinda den Besten, voorzitter van de PO-raad, nam ons daarna mee in haar persoonlijke ervaring met onderwijsachterstand. De thema’s binnen onze werkplaats zijn: hoge verwachtingen, effectieve instructie en ouderbetrokkenheid. De betrokken scholen hebben deze middag, samen met de onderzoeksondersteuners, de eerste verkenning gedaan rondom hun thema. Landelijk zijn 4 werkplaatsen rondom onderwijsachterstand gestart. Naast Arnhem-Nijmegen werken Utrecht, Amsterdam en Groningen aan dit onderwerp. Ook zijn we heel benieuwd naar de andere opbrengsten in dit 3-jarig onderzoekstraject. Onze scholen zijn in ieder geval goed van start gegaan. We houden jullie op de hoogte.