Onderzoeksondersteuner De Ommelander

Nicole Swart

Dr. Nicole Swart is onderzoeker bij het Expertisecentrum Nederlands. Naast haar betrokkenheid bij verschillende grootschalige onderzoek naar leesvaardigheid, ondersteunt zij scholen en schoolbesturen bij vraagstukken rondom taal- en leesontwikkeling. In 2018 is Nicole gepromoveerd aan de Radboud Universiteit. Zij heeft onderzoek gedaan naar de rol van woordenschat in het begrijpend lezen van leerlingen in het basisonderwijs. De wetenschappelijke blik die in dit promotieonderzoek een centrale rol speelde, neemt zij nu mee in de praktijk- en beleidsgerichte onderzoeken die zij uitvoert en in de begeleiding en ondersteuning die zij biedt aan scholen en besturen.