Onderzoeksondersteuner De Dukendonck, Pastoor van Ars en De Expeditie

Marijke van Vijfeijken

Drs. Marijke van Vijfeijken is senior onderzoeker bij het kenniscentrum Kwaliteit van leren bij Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Zij doet promotieonderzoek naar sociale rechtvaardigheid, leraarverwachtingen en kansengelijkheid bij differentiatiebeslissingen in het onderwijs. Zij heeft ervaring met het begeleiden van schoolteams en individuele leraren bij het doen van praktijkonderzoek in hun eigen school rondom diverse thema’s. Naast haar onderzoekswerkzaamheden is Marijke werkzaam als inhoudelijke programmacoördinator en docent bij MOVEL (Master Ontwerpen van Eigentijds Leren) van de HAN. Zij verzorgt daar onder andere de werkcolleges over kansengelijkheid in het onderwijs.