Onderzoeksondersteuner Klimboom en Aldenhove

Joyce Gubbels

Dr. Joyce Gubbels is onderzoeker bij het Expertisecentrum Nederlands, waar ze zich bezig houdt met
(inter)nationale onderzoeken naar leesvaardigheid. Eerder was Joyce verbonden aan de Academische
Werkplaats Onderwijs van de Universiteit Maastricht en de Inspectie van het Onderwijs). De ervaringen die ze daar op heeft gedaan, neemt ze mee in de samenwerking die ze als onderzoeksondersteuner binnen de Werkplaats Onderwijskansen Arnhem-Nijmegen heeft met scholen.

Onderzoeksondersteuner Kunstrijk en De Werf

Noortje Janssen

Noortje Janssen is in 2011 afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht. Haar Masterthesis richtte zich op de presentatie van digitale toetsen. In juni 2017 verdedigde zij haar proefschrift getiteld “Supporting teachers’ technology integration in lesson plans”. Van 2015 tot 2018 werkte Noortje op het NRO project “TALENTontwikkeling”. Samen met Ard Lazonder, Amber Walraven, Hannie Gijlers en basisschool Het Talent deed zij onderzoek naar de begeleiding van de leerkrachten vanHhet Talent bij het doen van onderzoek naar hun eigen praktijk. Op dit moment werkt zij, naast haar baan bij Onderwijswetenschappen aan de Radboud Universiteit, bij de HAN Pabo als docent in de afstudeerfase.


Onderzoeksondersteuner Aquamarijn en Johannesschool

Marianne van den Hurk

Dr. Marianne van den Hurk werkt sinds 2003 als docent bij onderwijswetenschappen aan de Radboud Universiteit. In 1999 is zij aan de Universiteit Maastricht gepromoveerd op onderzoek naar probleemgestuurd onderwijs. Momenteel richt haar onderzoek zich op de relatie tussen instructie, leeromgeving en leeropbrengsten. Multimodaal leren en de effecten op woordenschat, transfer van kennis en vaardigheden (bijvoorbeeld in docentprofessionalisering) zijn hier voorbeelden van. Haar onderzoek is praktijkgericht en voert zij in samenwerking met studenten en scholen uit. Deze ervaringen neemt zij nu mee in de ondersteuning van de scholen.

Onderzoeksondersteuner Mozaïek 

Judith Stoep

Dr. Judith Stoep is taalkundige, gepromoveerd op grootschalig longitudinaal onderzoek naar de ontwikkeling van taal en geletterdheid van leerlingen met verschillende sociaaleconomische en etnische achtergronden. Ze maakt deel uit van het projectteam van WOAN als wetenschappelijk coördinator en is daarnaast onderzoeksondersteuner. Ze is deels werkzaam als senior projectleider praktijkgericht onderwijsonderzoek bij het Expertisecentrum Nederlands, en deels als docent bij Pedagogische Wetenschappen en Onderwijswetenschappen aan de Radboud Universiteit. Thema’s die in haar (inter)nationale onderzoeks- en vakpublicaties en producten naar voren komen zijn het vergroten van onderwijskansen, stimulering van taal/geletterdheid, leerkrachtverwachtingen en ouderbetrokkenheid.