Webinar Taalstimulering en Onderwijskansen - 30 november 16:00 uur

Op 30 november om 16:00 uur vindt het NRO-webinar ‘Taalstimulering en Onderwijskansen’ plaats. Onderzoeker Judith Stoep en intern begeleider Monique Goosens gaan in gesprek over wetenschappelijke en praktische aanbevelingen om de taalontwikkeling te stimuleren bij kinderen met een achterstand.

Aanmelden kan via: https://metmotion.webinargeek.com/onderwijskansen-taalstimulering

De Paulusschool in Arnhem heeft veel leerlingen met (risico op) een taalachterstand. De school frist nu het taalonderwijs op met behulp van wetenschappelijke inzichten. Daarbij is hun focus komen te liggen op woordenschatonderwijs.

Intern begeleider Monique Goosens (Paulusschool Arnhem) vertelt hoe ze tot die keuze zijn gekomen en hoe ze dit aanpakken. Onderzoeker Judith Stoep (Radboud University, Expertisecentrum Nederlands) verzorgt de wetenschappelijke toelichting. Monique en Judith werken met elkaar samen in de Werkplaats Onderwijskansen Arnhem-Nijmegen. Uit hun beider verhaal wordt duidelijk dat alléén woordenschatonderwijs niet voldoende is.


Het webinar is een deel in de serie webinars over onderwijskansen