Webinar Ouderbetrokkenheid en Onderwijskansen - woensdag 15 maart 2023

Op 15 maart 2023 16:00 uur vond het NRO-webinar ‘Ouderbetrokkenheid en Onderwijskansen’ plaats. 

Effectieve ouderbetrokkenheid gaat veel verder dan samen de school schoonmaken. De leerling heeft er het meeste baat bij als ouders thuis betrokkenheid tonen: door met hun kind te praten over school, samen te lezen of voor te lezen, en samen keuzes voor de toekomst te maken.

De school kan ouders helpen bij het stimuleren van de ontwikkeling van hun kinderen. Welke handvatten heb je hiervoor als leerkracht of directeur? Hoe ziet een goede samenwerking tussen school en ouders eruit?
Te gast waren Annelies Tamboer (leerkracht basisschool De Ommelander, Arnhem) en Mariëtte Lusse (lector 'Samenwerken met ouders', Hogeschool Rotterdam). Aan de hand van hun ervaringen en expertise wordt wetenschappelijk onderzoek en de onderwijspraktijk aan elkaar gekoppeld.

Het webinar is terug te kijken via: https://www.onderwijskennis.nl/kennisbank/webinar-onderwijskansen-en-ouderbetrokkenheid 

Het webinar is een deel in de serie webinars over onderwijskansen