26 mei 2021 Online masterclass over kansengelijkheid

Een online masterclass over diversiteit en kansen(on)gelijkheid door Sabine Severiens. Hoewel kansen(on)gelijkheid hoog op de agenda staat binnen en buiten het onderwijs, is het in de dagelijkse onderwijspraktijk nog een uitdaging om les te geven in divers samengestelde klassen. De spreker zal recente inzichten uit onderzoek op het gebied van lesgeven, diversiteit en ongelijkheid in kaart brengen en oplossingsrichtingen aandragen.

Klik hier om je aan te melden.