21 april 2021 regionale meetup Klassen

Een meetup n.a.v. de documentairereeks Klassen voor de provincie Gelderland. De provincie zet zich de komende drie jaar in om het onderwijs aan te laten sluiten op de behoeften vanuit het bedrijfsleven. De gemeente Arnhem zelf is een van de tien gemeenten met het grootste absolute aantal armen en voert ook actief beleid om dit tegen te gaan. Hoe is de kloof tussen arm en rijk te dichten? Problemen omtrent kansengelijkheid in het onderwijs kunnen per wijk, stad of regio zeer uiteenlopen. Juist daarom is het belangrijk om zoveel mogelijk ervaring uit te wisselen om zo samen tot nieuwe inzichten te komen. Geef je op via deze link.