Onderzoeksondersteuner

Joyce Gubbels

Dr. Joyce Gubbels is onderzoeker bij het Expertisecentrum Nederlands, waar ze zich bezig houdt met
(inter)nationale onderzoeken naar leesvaardigheid. Eerder was Joyce verbonden aan de Academische
Werkplaats Onderwijs van de Universiteit Maastricht en de Inspectie van het Onderwijs). De ervaringen die ze daar op heeft gedaan, neemt ze mee in de samenwerking die ze als onderzoeksondersteuner binnen de Werkplaats Onderwijskansen Arnhem-Nijmegen heeft met scholen.

Onderzoeksondersteuner

Noortje Janssen

Noortje Janssen is in 2011 afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht. Haar Masterthesis richtte zich op de presentatie van digitale toetsen. In juni 2017 verdedigde zij haar proefschrift getiteld “Supporting teachers’ technology integration in lesson plans”. Van 2015 tot 2018 werkte Noortje op het NRO project “TALENTontwikkeling”. Samen met Ard Lazonder, Amber Walraven, Hannie Gijlers en basisschool Het Talent deed zij onderzoek naar de begeleiding van de leerkrachten vanHhet Talent bij het doen van onderzoek naar hun eigen praktijk. Op dit moment werkt zij, naast haar baan bij Onderwijswetenschappen aan de Radboud Universiteit, bij de HAN Pabo als docent in de afstudeerfase.